ضرورت چاپ دیجیتال در صنعت کاشی

0

چرا چاپ دیجیتال یک ضرورت برای صنعت کاشی است ؟

هرچقدر سیستم ها و ماشین آلات تولید کاشی است از حالت مکانیکی صرفه به تلفیقی از مکانیک و الکترونیک تبدیل میشود شاهد پیشرفت در کیفیت و نحوه عملکرد دستگاه خواهیم بود مهمترین تفاوت این روش ، دیجیتال بودن آن نسبت به روش های دیگر است . هر قطره از رنگ با استفاده از تنظیمات الکترونیکی دستگاه در محور های xوy به دقت بر بروی سطح مورد نظر گذاشته شده و هر جا به جایی یا انحرافی قابل کنترل است .این کار در هیچکدام از روش های پیشین چاپ در صنعت سرامیک ممکن نبود

.کاهش قیمت تمام شده برای ایجاد و دولوپ طرح ، افزایش کیفیت و زیبائی کارو تولید طرح هایی که با روش های معمول امکان تولید ان وجود ندارد . از مهمترین علل استفاده از چاپ دیجیتال است که باید به آن توجه کرد . در چاپ دیجیتال ، کیفیت چاپ شده به مراتب بالاتر از روش های جاری است . روی هم رفته زمان تولید برای نمونه آزمایشی و طرح های جدید کاهش می یابد .

تغییراندازه یک طرح اندازه های دیگر همان طرح با آسانی قابل انجام است .ضریب بهینه مصرف رنگ در بین روش بالاست و در نتیجه ضایعات رنگ بسیار پایین است در چاپ دیجیتال تماس بین دستگاه چاپ و بدنه به صفر می رسد و حداقل چند میلی متر بین بدنه وهدهای چاپ فاصله وجود دارد . و در نتیجه امکان اعمال بر روی بدنه های نازک و شکننده که در روش های مضملی غیر قابل تولید هستند را امکان پذیر سازد و سطح مورد ن ظر و هم چنین نقوش برجسته موجود دو سطح نیز می تواند با استفاده از این روش دکور شود تمامی این مزایا چاپ دیجیتال را به یک گزینه اصلی برای جایگزینی روش های سنتی چاپ نموده است .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.