طرح پیشنهادی تحقیق و نحوه نوشتن پایان نامه

0

طرح پیشنهادی تحقیق و نحوه نوشتن پایان نامه

مقدمه

طرح تحقیقاتی در حقیقت مجموعه ای از عملیات، فعالیت ها، کوششی ها و خدمات مشخصی است که در چارچوب اهداف برنامه تحقیقی با هزینه معین و استفاده از منابع انسانی، مالی و تجهیزاتی معین در یک دوره زمانی معین با استفاده از روشی ها و شیوههای کار برای رسیدن به یک هدف مشخص انجام می پذیرد. هر تحقیق دارای ساختاری است که از یک طرح و نقشه طراحی شده تبعیت می کند.

محقق یا دانشجوی دوره تحصیلات تکمیلی به طرح پژوهشی و یا دقیقتر طرح پیشنهادی پژوهشی که به منزله ساختار پروژه پژوهشی و پایاننامه خود میباشد، به عنوان راهنمای کار خود در همه مراحل اجرای پروژه نیاز دارد. این سیستم، محقق مبلغی برای خرید یا اشتراک مجله ادواری نمی پردازد بلکه مبلغی برای استفاده از مقاله مورد نظر خود که شماره خاصی از مجلات ادواری الکترونیکی چاپ شده است پرداخت میکند و برای دسترسی به مقاله مورد نظر و گرفتن مجوز downlonad کردن آن از یکی از دو روش کارت اعتباری و پرداخت از طریق حساب بانکی استفاده می شود. در بعضی مقالات به این روش، روش Pay as you go نیز میگویند.

Electeronic Journal Service-Y

در این سیستم محقق با خرید یا آبرنه شدن (اشتراک) فرم الکترونیکی مجله ادواری، به مجله ادواری مورد نظر دسترسی پیدا می کند. مبلغ پرداختی توسط خریدار معادل مبلغ چاپی ژورنال یا اندکی بیشتر است. با اشتراک ژورنال محقق می تواند از مقالات مختلف بطور نامحدود و بدون پرداخت اضافی استفاده کند.

Fulltext & Fullimage Collection-” شرکت های خاصی وجود دارند که وظیفه تهیه و فروش مجموعههای تخصصی | ژورنال های تمام متن و تمام تصاویر را دارند. این شرکت ها مقالات را ارزان تر از روش های مشابه اشتراک ژورنال در اختیار محققین قرار میدهند. برخی از این شرکت ها هزاران عنوان ژورنال را تحت پوشش دارند که به کمک برخی از نرمافزارهای بازیابی کامپیوتری امکان جستجو برای دسترسی به مقاله را فراهم میکنند. از جمله این مجموعه ها میتوان به EbSCO, Bids ، Sciencedirect در بخش پزشکی اشاره نمود. در کشاورزی، کشورهای انگلستان، آمریکا، هلند، آلمان و فرانسه رتبه های برتر را دارند. در رشتههای مهندسی و کشاورزی و فیزیک و شیمی نیز Elsevier Science مقام اول را دارا می باشند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.