عوامل مهم در اندازه گیری و احساس زیبایی عماری شهری در دوران معاصر

0

گردشگری شهری یک عامل تغییر دهنده فضا در مکان ها و زمان های شناخته شده برای هر شهر و کلانشهری محسوب می گردد.در واقع توریسم شهری به عنوان استفاده کننده از فضای شهری یا وزن دهی و تمرکز بر بخشی از فضای شهری می تواند به عنوان عامل مهم قابل توجه و بررسی باشد. هر میزان که استفاده گردشگران از این فضا و امکانات، خدمات،تسهیلات و جاذبه های شهری بیشتر باشد، فضا و ساختار فضای شهری به سمت گردشگری بیشتر تمایل دارد. به عبارتی ساختار فضای شهر استوار بر ساختار توریسم شهری است و دیگر بدون شناخت ساختار و فضای شهری نمی توان به اهمیت و نقش گردشگران شهری پرداخت. (هاشمی،(۱۳۸۶

زیباسازی و فضای شهری

معماری و شهر شامل اجزاء و عناصر و فرم و فضایی است که انسان در آنها زیست می کند و تماس مداومی با آنها دارد شهرسازی و شهر تجلی کالبدی آرمان ها و ارزش های فرهنگی و اصول جهان بینی جامعه بوده و از این منظر نیز واجد معانی معنوی است به این ترتیب اظهار نظر در مورد زیبایی و یا عباراتی همچون ارزیابی زیبایی محیط و فضای زندگی منوط به جهان بینی و فرهنگی است که این اظهارنظر و ارزیابی درفضا و قالب آن انجام می شود.

در شناسایی تعریف، اندازه گیری و احساس زیبایی و ارتباط آن با فضا و معماری شهری در دوران معاصر عواملی مد نظر هستند که اعم آنها عبارتند از :

الف: دانستن زمینه تاریخی و عمل وجودی یک ساختمان یا یک محله یا منطقه و یا شهر می تواند بر روی احساس زیبایی در انسان اثر بگذارد که مثلا ساختمان اتولید در پاریس جایی که ناپلئون به خاک سپرده شد و یا تاج محل اثری بیش از زیبایی ظاهرشان بر بیننده می گذارند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.