مراحل اصلی راه اندازی پروژه های کسب وکار تولیدی

0

مراحل اصلی راه اندازی پروژه های کسب وکار تولیدی

امکان سنجی

مطالعه ای است که از آن طریق می توان احتمال انجام موفقیت آمیز یک عمل را در نظر گرفت و به هدف منظور شده به طور موفقیت آمیز دست یافت. در واقع مطالعه امکان سنجی برای حصول اطمینان از عملی بودن یک طرح از لحاظ فنی و اقتصادی قبل از اجرای طرح مورد نظر صورت می گیرد. در این مرحله حوزه های زیر را در نظر می گیریم:

امکان سنجی محیطی: در این حوزه از امکان سنجی تمامی عوامل محیطی که طرح ما را تحت تاثیر قرار می دهند، من جمله مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مطابقت با قوانین و…را بررسی می کنیم.

امکان سنجی بازار محصول: بررسی های ارزیابی بازار طرح های کسب وکار را می توان به بازاریابی، شناخت بازار، عرضه و تقاضا، رقبا و قیمت گذاری، نحوه خرید مواد اولیه، نحوه توزیع و فروش و مواردی از این قبیل محدود نمود.

امکان سنجی فنی و مدیریتی: در این حوزه از امکان سنجی به بررسی سخت افزار و نرم افزارهای فنی،دانش مدیریتی، نیروی انسانی ماهر مورد نیاز و…پرداخته و امکان دسترسی به آنها مشخص می گردد.

امکان سنجی اقتصادی و مالی: در این حوزه از امکان سنجی به بررسی توانایی مالی پشتیبانی از طرح کسب و کار تولیدی توسط خود شخص یا شرکاء، محاسبه نقطه سربه سر، محاسبه نرخ و دوره بازگشت سرمایه، محاسبه ارزش فعلی جریانات نقدی که درآینده از طریق سرمایه گذاری بدست می آید، محاسبه وجوه نقد تنزیل شده (نرخ بازده داخلی )، محاسبه هزینه ها و درآمدهای کسب وکار و… . با توجه به نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ مالیات، استهلاک و… می پردازیم.

امکان سنجی جغرافیایی: در این حوزه از امکان سنجی به بررسی منطقه جغرافیایی تولیدی از لحاظ امنیت، بعد مسافت از بازار مصرف، بعد مسافت از تامین کننده مواد اولیه، ارزش اقتصادی مکان تولیدی، در دسترس بودن انواع انرژی مورد نیاز و… می پردازیم.

امکان سنجی زمانی: دراین حوزه از امکان سنجی به بررسی محدودیت های زمانی تولید محصول، محدودیت زمانی عرضه محصول، محدودیت زمانی انبارمحصول و … می پردازیم.

پس از امکان سنجی و اقتصادی بودن طرح تولیدی مابقی مراحل راه اندازی پروژه کسب و کار تولیدی را پی می گیریم و به شناسایی ریسک ها در این مراحل و مابقی مسائل می پردازیم که در ادامه مقاله مورد بررسی قرار می گیرند، و در صورت اقتصادی نبودن طرح مذکور به بازبینی شرایط آن پرداخته و با رفع اشکال آن، امکان سنجی را مجدداً انجام می دهیم.

 عقد قرارداد

تامین کنندگان مالی: در این مرحله تمامی هزینه ها و درآمدهای پروژه کسب و کار من جمله هزینه های ریسک که در مرحله امکان سنجی به صورت دقیق محاسبه شده اند در اختیار شرکا و تامین کنندگان مالی قرار گرفته و با موافقت ذی نفعان اقدام به انجام مابقی مراحل همانند کسب مجوزهای لازم می کنیم.

مناقصه: با توجه به هزینه های بالا و عدم صرفه اقتصادی در اجرای برخی از امور پرهزینه پروژه توسط صاحبان اصلی کسب وکار، به مناقصه و سپردن بخشی یا تمام کارها به پیمانکار روی می آوریم.

ارزیابی و انتخاب و عقد قرارداد: پس از وصول تمامی پیشنهادها در مرحله مناقصه به بررسی کیفیت، تجربه و در نهایت به قیمت های پیشنهادی تیم های حاضر در مناقصه پرداخته می شود و بهترین مورد را انتخاب کرده و به عقد قرارداد با آنها می پردازیم.در ضمن در این مرحله با استفاده از نماینده حقوقی تمامی بندهای قرارداد را زیر نظر گرفته و به مستند سازی مدارک قرارداد می پردازیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.