مسؤولیت های دانشجو در زمان ارائه ی سمینار

0

داستان بالا یک وضعیت خیالی نیست، این وضعیت برای یکی از محققین دقیقاً اتفاق افتاده است، همین وضعیت می تواند برای هر دانشجوی دیگری نیز اتفاق افتد،. در چنین شرایطی دانشجو به ناچار باید شنوندگان را مدیریت کند، در چنین وضعیتی مسؤولیت دانشجو این است که: ۱) شنوندگان را اداره نماید. ۲) با شنوندگان ارتباط برقرار کند. ۳) با وضعیت موجود نیز رابطه برقرار کند.

الف) اداره شنوندگان

مدیریت شنوندگان یک مهارت است که با تجربه های عملی در طول زمان به دست میآید. تا زمانی و تا جایی که دانشجو میتواند باید به گفتن ادامه دهد، این کار باعث افرایش قدرت مدیریت روی حضار می شود. زمانی که دانشجو برای مدیریت حضار خود کاری انجام داد، انتظارات نیز از وی کم می شود. در این قسمت بعضی نکات از تجربیات به دست آمده دیگران بیان شده است: قبل از شروع برنامه، ارائه دهنده سمینار باید به مشکلات بالقوه واقف شده و شنوندگان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. به طور مثال ممکن است دانشجو با گروه بزرگی از دانشجویان جوان پر سر و صدا سروکار پیدا کند و حتی برخی از آنها بدرفتاری کنند، در این شرایط دانشجو باید قبل از ارائه و شروع سمینار به آنها نزدیک شود و با جمله ای به آنها برساند که آنها بدانند که وی انرژی آنها را درک می کند و حضورشان توسط او ارج نهاده می شود. ارائه دهنده سمینار می تواند از یکی از آنها که بسیار پرانری است بخواهد اگر وی دوست دارد به عنوان کمک کننده خاصی، او را یاری دهد. در چنین وضعیتی ارائه دهنده سمینار باید از آنها بخواهد که آنها برای سایر بچه ها الگو باشند. تجربه نشان داده است که بدین صورت بسیاری از آنها معمولاً به طور مؤثر پاسخ مثبت میدهند. ارائه دهنده سمینار باید در انتهای برنامه از آنها تشکر کند. این افراد را میتوان از طریق معلم ها یا همکلاسیهای آنها شناخت، این شناخت می تواند تا حد زیادی به حذف .شیطنت آنها کمک کند

در حین سمینار در صورت مواجهه دانشجو با یک فرد اخلاگر، باید اولین رویداد را نادیده بگیرد، اگر چه همین رویداد ممکن است رشته امور را از دست وی خارج سازد. اگر برای دفعه دوم حادثه مشابهی رخ دهد، وی باید ضمن ادامه ارائه سمینار خود با نگاه به کسی که عامل حادثه (آشوب) میباشد، به وی بفهماند که وی او را میبیند و میداند که چکار می کند. این کار معمولاً باعث از بین رفتن مشکل می شود. در صورت ادامه مشکل دانشجو باید ضمن توقف سمینار با قاطعیت با وی برخورد نماید یا از مدیر سالن بخواهد که هر کاری که برای اداره کردن جلسه لازم است انجام دهد، آشوب در حین ارائه سمینار نه تنها باعث از هم گسیختگی موضوع می شود بلکه باعث میشود بقیه اعضاء حاضر نیز از درک مطلب و پیگیری مطالب دانشجو محروم شوند. در برخی مواقع دانشجو از طرف حضار مورد سؤال قرار میگیرد که امری طبیعی است، اما اگر در طول ارائه سمینار سؤالات مشکل یا حتی مغرضانه از دانشجو پرسیده شد، او باید آرام و خونسرد باشد.

اگر از دانشجو سؤال های عجیب، غیر استادانه و خام پرسیده شد بهتر است وی جواب آنرا پس از جلسه بدهد. اگر دانشجو با پاسخ دادن به سؤالات احساس می کند شرایط مساعد برای ارائه سمینار یا ادامه آن از بین میرود و شنوندگان به گونه ای سعی در به دست گرفتن جلسه دارند و میخواهند دانشجو را آزمایش کنند، در این حالت دانشجو باید تمرکز داشته باشد، یادآوری اهمیت موضوع بوسیله دانشجو میتواند به این تمرکز کمک کند، اگر باید برای گروهی بزرگتر از ۵۰ تا ۷۵ نفر سمینار ارائه شود و محیط پرسروصداست پیشنهاد می شود از یک تقویت کننده مؤثر صدا استفاده گردد. به جز سیستم صوتی دانشجو باید به هر چیزی که باعث برآورده شدن نیاز شنوندگان می شود توجه کند، برای مثال برای این که شنوندگان با دانشجو و مطالب وی ارتباط برقرار کنند، وی باید طوری صحبت کند تا آنها صدای دانشجو را بشنوند، استفاده از سیستم صوتی نه فقط برای گروه های بزرگ مناسب است بلکه این به دانشجو کمک میکند تا بتواند بدون آن که مجبور به بالا بردن صدای خود شود، سمینار خود را .ارائه کنل رائه کند

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.