موقعیت بازار تبریز به عنـوان اصلیترین مرکز داد و ستد مردم تبریز

0

در کالبد بازار ، فضاهای متنوع و گوناگونی حضور دارند. مساجد، تکایا، کاخها، کاروانسراها ، مراکز دینـی، مدارس، کتابخانه ها سقا خانه ها، قلاع و استحکامات دفاعی جزیی از ساختار بازار اصلی شهر می باشند . علاوه بر اینها ، فضاهای دیگری چون قهوه خانه ها ، حمام و بیمارستان (در برخی بازارها) یافته انـد(پـورجعفر و پـورجعفر،.(۱۳۹۰در حقیقت، جمع آوری مراکز اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و مراکـز اصـلی فرهنگـی شـهر در زیـرچتری به نام بازار پدید های است منحصر به ایران(پورجعفر و پور جعفر،.(۱۳۹۰

بازار تبریز هنوز هم، با داشتن حدود ، ۵۰۰باب حجره، مغازه و فروشگاه، ۴۰ گونـه شـغل، ۳۵ بـاب سـرا،۲۵باب تیمچه، ۲۰ باب مسجد، ۲۰ باب راسته و راسته بازار، ۱۱ باب دالان و ۹ بـاب مدرسـه دینـی، بـه عنـوان اصلیترین مرکز داد و ستد مردم تبریز شناخته می شود(پورجعفر و پور جعفر،.(۱۳۹۰ همانطور که در جـدول زیـر دیده می شود این بازار اکنون نیز از رونق اقتصادی و در نتیجه اجتماعی برخوردار است.

موقعیت و جایگاه شهری بازار و فضاها و مراکز مهم شهر در امتداد آن و هم چنین نقش و منزلت بازاریان در زندگی شهری باعث می شود که بازار صرفا در حد یک فضای اقتصادی باقی نماند، بلکه تبدیل به فضایی برای بسیاری از فعالیت های اجتماعی شود .از جمله مکانی برای برگزاری مراسم عزاداری و جش نهای ملی ومذهبی، ضمن اینکه فضای مطلوب داخلی و سرپوشیده آن این امکان را فراهم می آورد که به مکانی برای تفریح و گذران اوقات فراغت تبدیل شود(پورجعفر و پور جعفر،۱۳۹۰ با اندکی تصرف).

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.