نامه های اداری و قواعد نوشتاری آن

0

نامه های اداری و قواعد نوشتاری آن

 نامه در داخل یک وزارتخانه یا مؤسسه از طرف یک واحد سازمانی به عنوان مقام بالاتر نوشته میشود. در این حالت عناوین فرستنده و گیرنده این چنین خواهد بود: در مقابل کلمه «به» نام و نام خانوادگی مقام بالاتر و با فاصله یک خط تیره عنوان سازمانی مقام بالاتر نوشته می شود. در مقابل واژه «از» فقط عنوان واحد سازمانی فرستنده نامه ذکر می شود.

مثال

به: محمد جواد عدالت معاون اداری و مالی کار پردازی از اداره

نامه در داخل یک وزارتخانه یا موسسه از طرف یکی از کارکنان در سطوح مختلف سازمانی به عنوان مقام بالاتر نوشته می شود. در این حالت عنوان فرستنده و گیرنده به این

۱- در صورتی که این کارمند حق مکاتبه مستقیم داشته باشد. یادآوری می کند که در برخی از سازمانهای بزرگ، کارمندان در مورد احوال شخصیه و مسایل استخدامی خودشان حق مکاتبه با اداره کارگزینی سازمان متبوع خود را در مقابل کلمه «به» نام و نام خانوادگی و به فاصله خط تیره عنوان سازمان مقام بالاتر نوشته می شود (در صورتی که نامه برای سرپرست مستقیم یا مدیرکل واحد متبوع کارمند تهیه شود، نیازی به ذکر سمت و شماره کارمندی نیست). :مثال  به: آقای حسین حمیدی – مدیرکل کارگزینی از: احمد عباسی – متصدی امور دفتری اداره کل رفاه و – در صورتی که مسئول واحدی بخواهد از طرف واحد تحت سرپرستی خود با مقام بالاتر مکاتبه کند، در هیچ مورد نام و نام خانوادگی خود را در محل فرستنده نامه و از ذکر نمی کند و فقط به نوشتن عنوان واحد سازمانی تحت نظارت خود اکتفا خواهد کرد.

نامه هایی که در داخل سازمان از طرف یک واحد یا یکی از مسئولان برای کارمند نوشته می شود، از این قاعده مستثنی ست و بسته به نوع و محتوای نامه؛ نام گیرنده و عنوان صبرشغلی وی قبیل میگردد

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.