نحوه آزمایش سختی پلاستیک سخت یا فلز

0

دو میله با سطح مقطع مربع به ابعاد 1 1 سانتی متر را از پلاستیک سخت یا فلز و یا چوب آماده کرده به صورتی که طول آن ها کمی بزرگ تر از یک ضلع خشت مورد آزمایش گرفته شود. مجموعه مورد آزمایش را بین صفحات جک طوری قرار داده که در مرکز آن ها واقع شود،بدین ترتیب که مرکز هندسی سطح تماس ورقه ی روی خشت ها با اختلاف حداکثر ±1 میلی متر با محور جک منطبق باشد. با اندازه گیری دقیق فاصله جک از چهار لبه های نمونه مورد آزمایش، اطمینان حاصل نمایید که مجموعه در مرکز قرار دارد. اعمال بار به صورت پیوسته، با سرعت ثابت 0/02

دو میله با سطح مقطع مربع به ابعاد 1 1 سانتی متر را از پلاستیک سخت یا فلز و یا چوب آماده کرده به صورتی که طول آن ها کمی بزرگ تر از یک ضلع خشت مورد آزمایش گرفته شود. مجموعه مورد آزمایش را بین صفحات جک طوری قرار داده که در مرکز آن ها واقع شود،بدین ترتیب که مرکز هندسی سطح تماس ورقه ی روی خشت ها با اختلاف حداکثر ±1 میلی متر با محور جک منطبق باشد. با اندازه گیری دقیق فاصله جک از چهار لبه های نمونه مورد آزمایش، اطمینان حاصل نمایید که مجموعه در مرکز قرار دارد. اعمال بار به صورت پیوسته، با سرعت ثابت 0/02 کیلونیوتن بر ثانیه و با افزایشی حدود 0/15 تا 0/25مگا پاسکال بر ثانیه، بدون وارد کردن ضربه ناگهانی باشد. اعمال نیرو تا شکستن کامل نمونه ادامه پیدا کند.هیچگونه تغییری در پارامترهای دستگاه تا شکسته شدن کامل نمونه نباید اعمال گردد. حداکثر نیروی وارد شده به نمونه ثبت می شود 5]و.[6

 

یافته ها

نتیجه گیری

تعداد قابل توجهی از خانه های روستایی و بناهای تاریخی از خشت احداث گردیده است و این ساختمان ها در برابر زلزله از آسیب پذیری زیادی برخوردارند. برای ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی آنها لازم است مدل های عددی با دقت مناسب ارائه شود تا بتواند رفتار واقعی سازه خشتی را در برابر زلزله نشان دهد. بدین منظور، تعریف دقیق خواص مکانیکی مصالح خشتی در نرم افزار از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق، به بررسی خواص مکانیکی مصالح خشتی با استفاده از آزمایشات مختلف پرداخته شده است.

کیلونیوتن بر ثانیه و با افزایشی حدود 0/15 تا 0/25مگا پاسکال بر ثانیه، بدون وارد کردن ضربه ناگهانی باشد. اعمال نیرو تا شکستن کامل نمونه ادامه پیدا کند.هیچگونه تغییری در پارامترهای دستگاه تا شکسته شدن کامل نمونه نباید اعمال گردد. حداکثر نیروی وارد شده به نمونه ثبت می شود 5]و.[6

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.