نحوه اداره سمینار

0

نحوه دعوت دانشجو به سؤال پرسیدن در برخی از جملات شده است – زیړ مرور شده است:

. خوب حالا میخواهم به هر سؤالی که دارید پاسخ گویم می توانم به سؤالات شما پاسخ دهم؟

آیا سوالی هست؟

آیا هیچ سؤالی دارید؟

آیا با توجه به اتمام وقت هیچ سؤال آخری وجود دارد؟

نحوه اداره سمینار

اداره سمینار، اساسیترین بخش سمینار میباشد. اگر دانشجو از تمام امکاناتی که در جهان نمایش وجود دارد استفاده کند، اما شهامت روبرو شدن با شنوندگان را نداشته باشد، تلاش در این راه بی ثمر خواهد بود. هنگامی که افراد دیگری در کنار دانشجو حضور دارند، دانشجو باید تفکرات خود را دقیق تر کند. وجود آنها باید عاملی برای به حرکت درآوردن و از جاکندن وی باشد. اکثر ناطقین معتقدند که وجود مستمع موجب تحرک و اشتیاق دانشجو می شود و همچون مشعلی فروزان فرا راه فکر او بوده، باعث می شود وی حساب شده تر و موشکافانه تر فکر کند. در این چنین مواردی ایدهها، فکرها، حقایق و همه آن چیزهائی که انسان ناخودگاه داراست، تحت تسلط و اراده وی قرار می گیرند. دانشجو در هنگام ارائه باید به موارد زیر توجه نماید.

* رنگ پشت زمینه اسلایدها و متن روی آنها چگونه است؟ چقدر متن باید طویل باشد و یا چه مقدار متن قرار است در هر یک از اسلایدها قرار گیرد. با او را با دانشجو باید تعدادی ضربالمثل و یا حکایات کوتاه و گاه مزاح برای تنوع در سمینار خود استفاده نماید. ۷- دانشجو باید بداند برای چه کسی سمینار را ارائه می کند؟

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.