نحوه انجام آزمايش فراصوتي

0

طرح اختلاط

نسبت هاي اختلاط براي بتن شاهد و بتن خود تراکم حاوي زئوليت به طور جداگانه بهينه شدند. ميزان مصالح مصرفي در يک متر مکعب بتن در جدول (٢) آورده شده است .

ساخت بتن توسط ميکسر با  ظرفيت ٠/١٥ متر مکعب و در٦ مرحله انجام شد. براي نزديک کردن شرايط آزمايش به شرايط واقعي اجرا، از عوامل اجرايي و فني کارگاهي استفاده شد. در بتن ريزي ديوار حاوي بتن خود تراکم ، بتن از گوشه سمت راست و از ارتفاع ٢ متر و بدون هيچ لرزاننده خارجي به درون قالب رها شد تا به طور آزادانه درون قالب حاوي آرماتورحرکت کند. پس از گذشت دو روز قالب ها باز شدند و سپس ديوارها به مدت ١ هفته با گوني مرطوب و به دنبال آن در هواي آزاد نگه داري شدند. براي بتن خود تراکم از هيچ لرزاننده خارجي استفاده نشد، ولي بتن شاهد بوسيله لرزاننده داخلي متراکم گرديد.

همانطور که انتظار مي رفت استفاده از زئوليت اسلامپ را کاهش و ميزان آب مورد نياز براي بتن تازه را افزايش داد[٩]که براي رفع اين مشکل از فوق روان کننده استفاده گرديد. خصوصيات بتن تازه ي خود تراکم درجدول(٣) آمده است .

نحوه انجام  آزمايش

 آزمايش فراصوتي

با  توجه به توضيحات فوق به منظورعدم دريافت داده هاي خطا که به واسطه ي عبور امواج از ميله گردها رخ مي دهد، شبکه اي به طور منظم و با توجه به موقيت ميله گردها بر روي ديوار ترسيم گرديد تا آزمايش هاي فراصوتي و همچنين مغزه گيري بدون خطا همراه باشد. در شکل زير موقيت و شماره گذاري نقاط انتخابي مورد آزمايش بر روي ديوار نشان داده شده است

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.