نحوه عمل با علامت نگارشی سه ستاره

0

به منظور احتراز از تکرار مطالبی که پیش تر در کتاب یا نوشته درج گردیده است،

نویسنده از نشانه موازی هم استفاده می کند. بدین ترتیب که با قید این نشانه، به خواننده توجه می دهد که مطلب مورد نظر در صفحات پیشین درج شده که به آن مراجعه کند.

پیش تر به جای این نشانه، نویسنده ناچار بود که مرقوم دارد: برای توضیح بیشتر به صفحه ۲۶۵ مراجعه فرمایید» اما با استفاده از این نشانه، ذکر مطالب فوق لازم نیست فقط با قیل علامات به این قرار:.مراد حاصل است

موارد استفاده از سه ستارہ

نشان تغییر روال نوشته. نشان تغییر کلی سیاق سخن از این نشان با عناوین Trois Etoiles در فرانسه و Three Stars در زبان انگلیسی به کار برده می شود. در نوشته های فارسی با عناوین سه ستاره – نشان تغییر روال نوشته و یا تغییر .کلی سیاق سخن مورد استفاده قرار میگیرد در بعضی موارد نویسنده ناگزیر به تغییر مطلب است، با این که ناچار می شود روال  نوشته با نوشته را تغییر دهد. در این گونه موارد از علامت سه ستاره استفاده می کند. نحوه عمل .علامت سه ستاره را در وسط فاصله ایجاد شده قرار می دهدبرای مثال و حسن ختام، در زیر نمونه هایی درج میگردد

است. لیکن پایین نش مست.از ادب است گرچه قلی هو الته بین که در قران زیر تبت یدا ابی لهب است

بهتر از کتاب در جهان یاری نیست در غمکده زمانه غمخواری نیست – تصہ هر لحظه از او به گوشه  تنهایی صدراحت هست و هرگز آزاری نیستپیوسته ز تو بر دل من بار غمی است گویا که از اهل دانشم پنداریای صاحب مسئله تو بشنو از ما تحقیق بدان که لامکان است خدا خواهی که ترا کشف شود این معنی جان در تن تو، بگو کجا دارد جا؟

مصر آن کسی که بدم گفت، بدی سیرت اوست و آن کسی که مرا گفت نکو، خود نیکوست حال متکلم از کلامش پیداست از کوزه همان برون تراود که در اوست —ای در طلب علوم، در مدرسه چند تحصیل اصول و حکمت و فلسفه چندهر چیز بجز ذکر خدا وسوسه است شرمی ز خدا بدار این وسوسه چند

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.