نحوه نامگذاری مجلات علمی مختلف

0

اگر وجود یک ماده یا فرآورده خاص برای اجرای تحقیق ضرورت داشته باشد ولی تهیه آن در بازار امکانپذیر نباشد، باید نام یک ماده جایگزین و منبع تهیه آن ذکر شود. اگر لازم باشد باید خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مرتبط با مواد استفاده شده فهرست گردد. در این بخش همچنین باید اسامی علمی گیاه، حیوان یا هر موجود زنده دیگر و حتی خاکهاییکه در تحقیق روی آن کار شده و از آنها در چکیده ذکری به میان نیامده است شامل اسم جنس، گونه، واریته، نژاد و یا طبقه خاک ذکر شود. علاوه بر این باید منابع تهیه آنها فهرست گردند و خصوصیات ویژه (سن، جنس، وضع فیزیولوژیکی و ژنتیکی) آنها توضیح داده شوند. نام گونه این موجودات را می توان خلاصه نمود و از خلاصه نام آنها استفاده کرد، اما در خلاصه کردن اسامی این موجودات باید دقت نمود تا موجب اشتباه نشود. اگر نویسنده نژادی را کشف نموده است، باید جزئیات مربوط به آن نژاد به طور دقیق ذکر نماید. اگر محقق از انسان برای آزمایش استفاده نمودهاست باید ملاک انتخاب خود را در این بخش توضیح دهد و اگر مجله ادواری در دستورالعملخود درخواست کرده باشد باید یک برگ «رضایت نامه» نیز به پیش نویسی ارائه شده مقاله اضافه- نماید.

مجلات علمی مختلف ممکن است نحوه نامگذاری متفاوتی را مد نظر داشته باشند که نویسنده باید قبل از ارسال مقاله با مطالعه قسمت راهنمایی برای نویسندگان آن مجله مطابق آن عمل کند. خاکها را باید با نام گروه های بزرگ و حتی ترجیحاً نام سری خاک و توضیح آن ذکر گردد. وقتی تعداد زیادی نژادهای میکروبی یا موتانت ها در مطالعه استفاده می شود، باید جدولیبرای شناسایی منبع و مشخصات موتانت ها، باکتریوفاژها، پلاسمیدها و غیره آماده شود. همچنینمشخصات تعدادی از ترکیبات شیمیایی می تواند به صورت جدول داده شود که هم برای نویسنده و هم برای خواننده مفید است. روش، نژاد و غیره، که تنها در یکی از چند آزمایش گزارش شده و در این مقاله استفاده شده است، باید در بخش نتیجه گیری نیز شرح داده شود یا اگر توضیح مختصرکافی است ممکن است توضیح آن در زیرنویس جدول یا در زیر یک شکل آورده شود.نتایج  بخش نتایج است

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.