نظریه مسئله پژوهشی و اصالت موضوع تحقیق

0

در زیر دو عنوان که با دو عبارت مختلف انتخاب شده اند، ارائه شده است، در این دو عنوان دیده می شود که وقتی ترتیب کلمات عوض شده است مفهوم پروژه برای خواننده متفاوت میگردد. پروژه شماره ۱ روی موسیقی دانهای مو قرمز تأکید دارد، اما پروژه شماره ۲ روی ترجیح سبک موسیقی تأکید دارد. با این حال هر دو پروژه یکسانند. باید سعی کرد کلمات ترتیب درستی داشته باشند.

موسیقی دانهای مو قرمز و ترجیح آنها برای سبک موسیقی ترجیح سبک موسیقی به وسیله موسیقی دانهای مو قرمز عنوان شامل امضای افراد کلیدی سازمان شامل رئیس گروه، محقق (دانشجو)، استاد راهنما، مدیر گروه رئیس تحصیلات تکمیلی و یا مسئول امور قراردادها … می باشد. اگر پروپوزال با همکاری سازمان ها و گروههای دیگر باشد بهتر است نام آنها در صفحه روی جلد آورده شود.

بیان مسئله پژوهش

نظری مسئله پژوهشی و اصالت موضوع تحقیق بپردازد با دلایل، توجیهات و استدلال های منطقی و قوی خود را ارائه نماید. بیان مسئله باید با مقدمه ای که بافت و زمینه اصلی پژوهش را نشان دهد شروع شود. مقدمه باید تصویری از پروپوزال را در ذهن خواننده ایجاد کند تا توجه داوران، سرمایه گذاران امر تحقیق و خواننده طرح را جلب کند. در مقدمه باید انگیزه محقق از انتخاب موضوع و علل آن و نگرش محقق نسبت به موضوع بیان شود. اگر کار پژوهشی دارای زمینه تاریخی مهمی باشد، لازم است در این قسمت به آن اشاره شود، در غیر این صورت می توان به بیان نیاز به پژوهش و پژوهشهای مربوط که طرح حاضر بر مبنای آن استوار است بسنده کرد.

در این بخش باید تا حدودی نتایج و یافته های احتمالی .به خواننده معرفی شود دانشجو باید در نوشتن این قسمت دقیق و با تأکید باشد و آن را بسیار کوتاه، مختصر و به حد کافی جالب بنویسد. مقدمه باید قالب بندی کار محقق را مشخص کند، به گونه ای که بقیه پروپوزال برای خواننده به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرد. نباید فراموش کرد کمیته اجرایی احتمالاً همیشه زمان کافی برای خواندن کل پروژه را ندارد، اما این قسمت را حتمامی خواند. در نوشتن این بخش نویسنده نباید خیلی وارد جزئیات شود، به خصوص در زمینه هایی که در بخشهای بعدی توضیح داده می شود. محقق باید سعی کند نشان دهد که در زمینه سازمانی که از آن میخواهد پول بگیرد اطلاع دارد و علاقه مندیهای آنها را میداند. اگر با سازمان دیگری کار میکند باید در این بخش توضیح دهد. این میتواند به همکاری تیمی وی با سازمان دیگر در همان ابتدای پروپوزال کمک کند. بهترین زمان برای ارائه این بخش پس از تکمیل کل پروپوزال است (چرا که در این زمان محقق همه جنبههای پروپوزال خود را خوب درک کرده است).

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.