نمونه ای از جدول طبقه بندی بودجه پروژه برای سه سال

0

نمونهای از جدول طبقه بندی بودجه پروژه برای سه سال در زیر ارائه شده است.

منابع مورد نیاز

الف – امکانات

درخواست پول نکند با این حال باید در مورد امکاناتی که قرار است در پروژه استفاده شود به طور مختصر شرح دهد. در شرح امکانات، محقق باید امکانات موجود برای اجرای پروژه را به عنوان کمکهای بلاعوض به پروژه تلقی نماید و به آنها اشاره کند. به عنوان مثال اگر محقق اجازه دارد به طور مجانی از اتاق های کلاس یک مدرسه محلی، اتاق جلسه یک سالن خاص یا اتاق پروژه در یک ساختمان محلی استفاده نماید، باید آنها را ذکر کند. بیان این مطالب باعث میشود مؤسسهتأمین کننده اعتبار متوجه شود که اگر این امکانات نبود. بودجه مورد نیاز پروژه چقدر می توانست

طرح پیشنهادی تحقیق باشد. بسیاری از مؤسسه های تأمین کننده اعتبار علاقه دارند از تلاش های جمعی به عنوان اساسی برای انجام کارهای منطقه ای استفاده کنند. در این شرایط مؤسسه های تأمین کننده اعتبار در کنار سازمانهای موجود که قبلاً پروژه های مشابهی را اجرا کرده اند و با نیازهای پروژه درگیر بوده اند قرار می گیرند. گاهی منابع محلی مورد بی توجهی قرار گرفته و در پروپوزال به سختی می توان آنها را دید. محقق باید به اطراف خود به دقت نگاه کند و منابع محلی را مورد بیتوجهی قرار ندهد. برای مثال داوطلبان و تجاری وجود دارند که مبالغی و یا موادی را به صورت رایگان برای کمک به اجرای بهتر پروژه اهدا کنند. حتی گاهی برخی از متخصصین محلی در رفع برخی از نیازها پروژه کمک می کنند.

منابع محلی بسیار زیادند، حتی دوستی که علاقه مند است کارهای کامپیوتری انجام دهد، از این منابع تلقی می شود. چنین منابعی می تواند به مؤسسه تأمین کننده اعتبار نشان دهد که محقق در جامعه خود ریشه دارد. وجود ارتباط بین مسئولین مجری پروژه با منابع محلی و یا برنامه ریزی برای به کارگیری آنها در پروژه برای مؤسسه تأمین کننده اعتبار در پذیرش پروپوزال بسیار موثر است. اگر نامه هایی وجود دارد که مسئولین متولی منابع محلی از پروژه حمایت میکنند بسیار .خوب است که در قسمت ضمیمه به پروژه اضافه شود

ب- دستگاه ها، وسایل و ارتباطات محقق باید دستگاههای مورد نیاز برای پروژه خود را  به طور دقیق فهرست نماید. برخی از مؤسسات تأمین کننده اعتبار بخشی از بودجه را برای خرید وسایل به محققین میپردازند، بنابراین محقق باید فهرستی از دستگاههایی که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم نظر مؤسسه تأمین کننده اعتبار را تامین نماید ارائه نماید. در زیر برخی از انواع دستگاه های عمومی مورد نیاز محققین فهرست شده است.

– ضبط صوت (برای ثبت مصاحبهها و گزارش های نوشتاری)

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.