ویژگی های نوشته های پژوهشی

0

باید عشقشان با منطق عشق و عقلشان با منطق عقل و حرفشان با الفبای زندگی و روحشان با تجلیات انسانی هم آهنگ باشد و قابل درک،اگر داستان بلبل و گل سرخ اسکاروایلد را به خاطر داشته باشید می بینید که چون بلبل به خواست دانشجوی فقیر و به دستور بوته  گل سینهاش را به خار سپرد، و با تمام وجودش نغمه شر داد، اگرچه گلی که بر بوته روئیده بود گلی سفید و بیرنگ و بیروح بود چون بلبل عاشقانه و خالصانه خون وجود خود را به آن منتقل کرد، گلی حالت و رنگ و زیبایی و کمال یافت. نوشته  شما نیز همین حال را دارد باید از روح خود، از زوایای وجود خود مایه بگذارید تا بتوانید غرور و رضایت خاطر خود را در آن ببینید. و چیز با ارزشی خلق کنید.

این ممکن نیست مگر هنگامی که واقعاً با عشق و علاقه برای آن مایه گذاشته باشید. از قدیم نیز گفتهاند که بی مایه فطیر است.

در مورد نوشته های پژوهشی، پس از انتخاب موضوع در درجه  اول باید سعی نماییمکه خود با موضوع کاملاً آشنا شده و اطلاع از هر جهت کافی و وافی درباره  آن به دستآوریم و بعد اقدام به نوشتن کنیم. اسکلت و استخوان بندی کار ما نیز بستگی دارد به نتیجه  زحماتی که قبلاً و در مراحل اولیه کشیدهایم و موفقیت ما در انجام مکانیک کار نویسندگی نتیجه  همین زحمات در مراحل پیشین است که یکی از این مراحل مربوط می شود به چیزهایی که در دبیرستان و دبستان و حتی در دوران کودکی یادگرفتهایم. بنابراین در کلیه  مراحل موفقیت ما در کار نوشتن بستگی به میزان اطلاع ما از دستور زبان و، بستگی به مقدار لغاتی که میدانیم دارد. ما باید با کمال بیطرفی و بدون ذرهای خودخواهی و تعصب در مورد خود قضاوت کنیم ونقاط ضعف کار خود را پیدا نماییم و آنها را مرتفع سازیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.