چراهای ایجاد VMS

0

ارزیابی سه اصل اولیه

اهداف VMS

هدف از استفاده از VMS فراهمکردن اطلاعات اجباری و یا کمکی برای رانندگان در جادهها در ارتباط با موقعیتهای پیشرو و یا اتفاقاتی که در نزدیکی آنها رخ داده است، میباشد. در رابطه با ازدحام، VMS میتواند به رانندگان کمک کند تا مسیرهایی را انتخاب نمایند که ترافیک کمتری دارند و نیز میتواند با ارائه اطلاعات صحیح (لحظه ای) از میزان فشار روانی رانندگان بکاهد.

در هنگام بروز مشکلات جاده ای (بهعنوان مثال اقدامات کارگاهی در جادهها، تصادفات جادهای و دیگر اتفاقات)، VMS میتواند بسیار مفید واقع شود، بطوریکه با معرفی مسیرهای جایگزین، میتواند بسیاری از مشکلات را حل نماید. به منظور بهبود مدیریت میزان تردد خودروها، VMS میتواند با سیستم های نظارت ترافیکی ترکیب شود. این سیستمها هزینه ها را افزایش می دهند اما مزایایی از قبیل در اختیار گذاشتن اطلاعات به رانندهها با میزان صحت لحظهای را دارا می باشند.

تابلوها مزایای مختلفی دارند که این بستگی به نوع پیامی دارد که برای نمایش آن طراحی شده اند. به ویژه، VMS میتواند احتمال رخداد رفتارهای پرخطر از جانب رانندگان را کاهش دهد. نمونه ای از VMS که اجرای آن در جادههای فرعی امکان پذیر هستند، از نوعی میباشند که با سرعت تردد خودروها در آن جاده در هنگام نزدیک شدن، با آن علامت فعال می شوند. چنین نوع پیامی میتواند بهعنوان مثال یک پیام استاندارد از قبیل “از سرعت خود بکاهید” را نمایش دهد تا راننده را مطلع سازد که با سرعت بیش از حد در حال نزدیک شدن به قوس است. اثر مورد انتظار از چنین علامتهایی کاهش در تعداد دفعاتی است که رانندگان با سرعت بیش از حد مجاز رانندگی میکنند. چنین علامتهایی معمولاً مستقل از مراکز کنترلی هستند. گاهی اوقات، VMS میتواند تعداد علائم جادهای و مقدار اطلاعات را کاهش دهد، چرا که دارای پیامهای متغیر هستند. هر چند چنین موردی به ندرت هدف اصلی از بکارگیری VMS است (چاترجی و همکاران،.(۱۹۹۹

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.