چند ستاره و موارد استفاده از آن

0

انواع نشانه گذاری در متن طبق ماده ۱۱۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۹۹/۹/۱ (کلیه  اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است و………) کلیه اموال غیرمنقول در اختیار وزارتخانهها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است. بنابراین هرگونه اتخاذ تصمیم مالکانه .در این مورد با هیشت. وزیران خواهد بود

امکان فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه ها بر طبق شرایطی وجود دارد. اما باید وفق *** … ( ۹۹/۹/۱ قسمت آخر ماده  ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود) بهای .اموال مزبور به حساب درآمد عمومی کشور واریز می شود

توجه همانطور که گفته شد: چند نقطه نشانه حذف و یا افتادگی یک یا چند کلمه است. بنابراین هنگامی که حذف شده یک کلمه باشد، فقط سه نقطه گذاشته می شود. زمانی که چند کلمه یا چند جمله باشد. به جای نخستین کلمه ۳ نقطه و به جای هر کلمه یک نقطه در .نظر گرفته می شود

سرفاحش نگفتم و یقین می دانم در خانه اگر کسی است، یک حرف بس است. (شیخ علاء الدین سمنانی – دیوان ص، ۳۳۶)

ای خواجه اگر همی بهشت هوس است خیرات بکن اگر ترا دسترس است خیرات چو کردهای برو ایمن باشی در خانه اگر کسی است، یک حرف بس است (با با افضل – رباعیات – دیوان ص ۹۷)

یکدیگر نوشته می شوند، از نشانه گزار و یا علامت بازهم استفاده گردد، مانند:

رونوشت:

– اداره کل کارگزینی جهت اطلاع و عنداللزوم اقدا وم اعدام s ره کل کارگزینی جهت کار پردازی

امور مالی

توجه یادآوری می کند که این علامت باید به تعداد هر کلمه که از نوشتن آن خودداری شده،آورده شود. استفاده زیاد از این علامت توصیه نمی شود.

نشانه تعمیم چند مورد به یکی دو ابر و. ابرو صبر این نشان در زبان فرانسه با عنوان LAccolade و در انگلیسی Accolad مطرح گردیده است. در نوشته های فارسی به دلیل شباهتش به ابرو با عناوین ابرو، دو ابرو و نشانه تعمیم چند مورد به یک مورد استفاده قرار میگیرد.

نشان تعمیم چند مورد به یکی یا دو ابرو به روال خط فارسی به صورت { و در خطوط بیگانه مثل فرانسه و انگلیسی و لاتین که از چپ به راست نوشته می شود، به صورت } ترسیم میگردد.در تصحیح مطالب دست نویسی، انچه باید اضافه شود، در داخل این علامت که .به صورت افقی رسم شده است، قید می گردد

یک ستاره نشان توجه به پاورقی، عطف به زیرنویس این نشان به فرانسه Une Etoile و به زبان انگلیسی One Star گفته می شود. در فارسی با عناوین: یک ستاره، نشان توجه به پاورقی و یا عطف به زیرنویس مورد استفاده قرار میگیرد. یک ستاره برای جلب توجه و نظر مطالعه کننده به ذیل صفحه است. نشانه  توجه به پاورقی هنگامی به کار برده می شود که بیان مطلبی از سیاق و روال نوشته خارج است و یا نویسنده نمی تواند آن را در داخل نوشته بگنجاند. از طرفی موضوع مورد نظر را نیز نمی تواند رها کند و یا ناگفته بگذارد. در این گونه موارد با قید یک ستاره در پهلوی جمله یا کلمه  مورد نظر، توجه خواننده را به حاشیه  ذیل صفحه جلب می کند. به این ترتیب که در ذیل صفحه، بعد از علامت ستاره، توضیح لازم ارائه می شود. ** دوستاره نشان توجه به صفحات قبل-Two Stars و در انگلیسی با نام |DeuX Etioles این نشان در فرانسه میگیرد. در فارسی با عنوان دو ستاره و یا نشان توجه به صفحات قبل در نوشته ها به کار .گرفته می شود

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.