چگونگی استفاده از منبع دست اول در مقاله

0

سال چاپ و ناشر کمک خواهد کرد تا حدود ارزش کتاب را به دست آورد، دربسیاری از مسایل (خصوصاً مطالب علمی) هرچه تاریخ چاپ کتاب تازهتر باشد منابع آن قابل قبول تر خواهد بود. و نام ناشر معتبر نیز اغلب باعث خواهد شد که به مطالب کتاب با اعتماد بیشتری تکیه شود به خصوص اگر ناشر، دانشگاهها و مؤسسات علمی و تحقیقاتی باشند، نظر به اینکه این مؤسسات، مطالب را قبل از چاپ به نظر اهل فن رسانده و ازصافیهای متعدد عبور می دهند مطالب منتشر شده توسط آنها بیشتر مورد اعتماد خواهد

ہورد،اصل نوشته و اثری که خود نویسنده  مورد نظر نوشته است اصطلاحاً «منبع دست اول» نامیده شده و معتبر بوده و میتواند مستقیماً و بدون تردید مورد استفاده  محقق قرار گیرد. مطالبی که در مورد آن اثر توسط متقدین و سایر اهل قلم نوشته شده «منابع دست دوم» نام دارد و باید از اعتبار و ارزش آنها اطمینان حاصل کرد و از بی غرضی و صاحب نظر بودن و آگاهی نویسندگان آنها اطمینان به دست آورد.

معمولاً مطالبی که بی غرضانه و از روی آگاهی نوشته شده باشد مورد قبول میباشد. دقت زیاد و حتی وسواس باید به کار رود که در کار تحقیقی علمی و ادبی به هیچ عنوان تعصب و جهت گیری و غرضورزی راه نداشته باشد. در غیر اینصورت حاصل کار فاقد ارزش علمی خواهد بود. بنابراین مطالبی که توسط گروهها، سازمانهای غیر علمی، روزنامه ها و مجلات و رسانههای گروهی به شکل خبر تهیه میشود یا تبلیغات دولتها در زمینه های مختلف جز تحقیقاتی که با آمار رسمی قابل قبول همراه باشد) به عنوان منابع معتبر باید با حاشیه  امنیت تلقی گردد. و بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

با بررسی سریع فهرست مطالب ملاحظه خواهد شد. آیا آن کتاب حاوی مطالب مورد نظر و مورد نیاز میباشد. یا نه. چنانچه فصلی یا قسمتی مناسب به نظر رسید به آن قسمت مراجعه کرده و باز با نظری کوتاه و بررسی چند جمله  اول متن و احیاناً خواندن مقدمه  کوتاه آن، بررسی چند جمله از وسط و مطالعه  اواخر متن و نتیجه گیری آخر آن، اگر وجود داشته باشد، مطلب را محک زده و در صورتی که مفید تشخیص داده شد. مشخصات آن منبع روی برگه  مخصوص منابع یا کتاب نامه اصلی یادداشت میگردد. این برگه ها از شمیزهای ۱۲ × ۷/۵ سانتیمتری (۵ × ۳اینچ) تهیه شده و مشخصات کامل هر منبع روی یک برگه یادداشت می شود. این امر کمک مؤثری خواهد کرد تا به راحتی در مراحل مختلف و مخصوصاً در موقع با کنویس کتاب نامه با فهرست منابع آنها را پس و پیش کرده و به صورت الفبایی مرتب کنیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.