چگونگی تقویت زمینه های کارآفرینی در بنگاه های کوچک و متوسط

0

کارشناسان معتقدند، به منظور تقویت زمینه های کارآفرینی در بنگاه های کوچک و متوسط، باید کیفیت محصولات و خدمات را افزایش داد و در ارائه محصولات جدید و بهبود شرایط ارائه عرضه محصولات و خدمات، نوآوری به خرج داد . علاوه بر این موارد و تلاش برای برطرف کردن موانع موجود، بهره گیری از تجارب کشورهای موفق در این زمینه بسیار کمک کننده خواهد بود.

کسب کارهای کوچک و متوسط باید از گرایشات کارآفرینانه در کسب و کارخود استفاده کنند. این شرکت ها باید جهت اکتساب قابلیتهای بنیادی، خود را در فرایندهای بنیادی یادگیری درگیر کنند. همچنین شرکتهای کوچک و متوسط باید منابع قدیمی و جدید، داخلی و خارجی را جمعآوری نمایند و شرکتهای کوچک به واسطه ساختارهای ساده خود، دارای فرم سازمانی مجازی میباشند. در نهایت مهمترین موضوعی که این شرکتها باید رعایت کنند، محدود کردن هزینه های مربوط به فعالیتهای دینامیک میباشد.

در مجموع با توجه به نقش ویژه بنگاههای کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی و کمک به ایجاد و حفظ ثبات اجتماعی و با عنایت به نقش ممتاز آنها در افزایش صادرات و ایجاد اختراعات و نوآوریها و دیگر کارکردهای بی-بدیل صنایع کوچک و متوسط، به نظر میرسد که یکی از بهتریـن شیوه ها برای ایجاد تحول و توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی کشور، توجه خاص همه سیاست گذاران، برنامه ریزان، نهادهای قانونگذاری و اجرایی به اهمیت و نقش این دسته از بنگاهها است.

بر اساس مدل پیشنهادی پژوهش، به پژوهشگران آتی پیشنهاد می شود که به ارائه ابزاری برای سنجش این موانع در کسب و کارهای کوچک و متوسط که زمینههای کارآفرینی دارند، به منظور اعتبارسنجی عملی آنها بپردازند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.