چگونگی روش ترکیبی در انجام پروژه های تحقیقاتی

0

* گاهی اوقات یک روش ترکیبی بهترین روش است. دانشجو می تواند یک مطالعه مقدماتی کیفی را برای تعریف واضح جامعه، برای مشخص کردن دستگاههای مورد نیاز و تعیین فرضیات با یک مطالعه اصلی کیفی برای انجام خوب پروژه ترکیب کند.

*دانشجو باید از قبل بداند که محل اجرای پروژه کجا خواهد بود. تصمیم در این مورد بسیار مهم میباشد. اگر دانشجو در نقطه دیگری در کشور ساکن می باشد که از محل اجرای پروژه دور است یا حتی از کشوری دیگر، باید به محل پروژه بیاید و تحقیق را در آن محل انجام دهد. باید قبلاً در مورد موقعیت خود در این رابطه فکر کند. برخی از دانشجویان ترجیح می دهند که محل اجرای پروژه با محل سکونت آنها یکی باشد و فکر می کنند این ممکن است نتایج معنی دارتری را بدهد، اما حتی محتمل است که موقعیتی پیش آید که دانشجو باید در محل زندگی خود کارهای اجباری دیگری را انجام دهد. برای بسیاری از دانشجویان فرصت انجام تحقیق خارج از وطن بسیار مهم است چون بهتر می توانند متغیرهای مداخله کننده را کنترل کنند که در محل زندگی آنها قابل کنترل نیست.

* معمولا به دانشجو فرصت داده میشود تا کمیته تز خود را انتخاب کند، بنابراین وی باید با درایت آنها را مشخص نماید. دانشجو نباید فقط به تخصص آنها نگاه کند، بلکه باید گروهی از اساتید دانشکده را انتخاب کند که از وی به خوبی حمایت میکنند و در زمینه اجرای هرچه بهتر تز بیشتر علاقه نشان می دهند. دانشجو باید در انتخاب و آماده نمودن کمیته تز برای پاسخ به پروپوزال خود جدی بوده، آنرا دست کم نگیرد. اگر دانشجو کار خود را به خوبی انجام دهد کمیته تز بیشتر به وی کمک می کند دانشجو به کمیته ای نیازمند است که بتواند از افراد آن به خوبی کمک بگیرد. دانشجو باید به این نکته توجه داشته باشد که وی می تواند همیشه به متخصصی دسترسی داشته باشد که در کمیته نیستند. گاه برخی از دانشجویان پس از انتخاب پروژه خود تصمیم به تغییر تیم تحقیقی خود میگیرند. قبل از این که دانشجو بخواهد فرد جدیدی را به کمیته وارد کند باید خوب فکر کند. از قدرت و آزادی عمل خود استفاده کند و از آن گذشته که از آن لذت ببرد نه

* همیشه استاد، مشاور و رئیس اصلی کمیته متحد دانشجو هستند. وقتی دانشجو به کمیته مراجعهمیکند تا پاسخ آنها را در مورد پروپوزال خود جویا شود، باید مطمئن باشد استاد راهنمای وی کاملاً حامی اوست. دانشجو باید زمان زیادی را با او صرف کند و طرح های خود را در مورد تز فرصت خوبی برای دانشجو است تا نظر کمیته را بفهمد. دانشجو نباید هرگز احساسی کند افراد .کمیته بر ضد او هستند

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.