چگونگی شروع یک سمینار

0

شروع یک سمینار  : سمینار با مقدمه ا ی کوتاه شروع قسمت مقدمه دانشجو باید به گونهای مطالب خود را بیان کند که مخاطبین قادر باشند تنها از طریق گوش دادن، به فهم مطالب و موضوع آنها بفهماند که حضور آنها در برنامه سمینار از طرف وی قدردانی می شود. پس از خوش آمد گویی به شنوندگان، باید به معرفی (مطرح کردن) موضوع پرداخته و اعتبار و اعتماد به نفس خود را بنیان گذارد. دانشجو باید در این بخش به توضیح ساختار سمینار بپردازد و دستورالعمل کامل و اجرایی اینکه چگونه قرار است وی به سؤالات شنوندگان پاسخ گوید را ارائه نماید. اگر دانشجو تمایل دارد شنوندگان در سمینار وی همکاری و تشریک مساعی داشته باشند، نحوه همکاری را بیان کند و به آنها پیشنهاد دهد. دانشجو باید شنوندگان را کمک نموده تا در مسیر بروند و بر مطلب سوار شوند. قبل از اینکه دانشجو اولین جملات در شروع سمینار خود را بیان کند، بهتر است با کلماتی مثل جناب آقای رئیس، خانمها و آقایان و … شروع کرده و به دنبال آن کمی سکوت و سپس برای مشاهده اینکه آیا شنوندگان حاضر توجه کافی به سمینار دارند نگاه خود را به اطراف بچرخاند. با بیان این جملات دانشجو، شنوندگان را به طور طبیعی مجبور به گوش دادن می کند و با بیان این کلمات، دانشجو همچنین می تواند سیستم صوتی خود را نیز چک کند و مطمئن شود که جملات .سرآغازی وی شنیده می شوند

در ابتدای سمینار چون مخاطبین هنوز به خوبی روی محلی های خود مستقر شدهاند و یا در حال صحبت و صرف قهوه یا چای می باشند، ضرورت دارد دانشجو به نحوی توجه آنها را جلب کند و مخاطبین را مدیریت نماید. بهتر است جلب توجه شنوندگان با مطلبی شروع شود که در شنوندگان جذبه و علاقه ایجاد نماید. این کار ممکن است با بیان کلی مسئله مورد نظر در قالب یک تا دو اسلاید یا بیان یک سؤال علمی یا یک جمله تحریک کننده عملی شود. دانشجو ممکن است برای رسیدن به این هدف به تشریح بیشینه کار تحقیقی خود بپردازد. باید به خاطر داشت بسیاری از شنوندگان علاقه مند به شنیدن خلاصه ای از وضعیت موجود دانش در موضوع سمینار هستند. معرفی مضمون موضوع سمینار برای وادار کردن مخاطبین به فکر روی آن و معرفی ساختار سمینار به مخاطبین توصیه شده است. این دو مورد به مخاطبین اجازه خواهد داد که بدانند چه چیزی را قرار است دنبال کنند. معرفی ساختار خود به معرفی موضوع کمک میکند. . در شروع سمینار باید هدف را به طور دقیق، ساده و مختصر بیان نمود. در طی یک سمینار نباید به اهداف زیادی اشاره شود. ارائه یک یا سه هدف کفایت میکند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.