چگونگی مطابقت واژه با واژه نامه از طریق گوگل

0

برای مشاهده سایتهایی که به – یک سایت خاصی پیوند شده اند ابتدا باید واژه ” و بعد از آن نشانه دو نقطه (:)، در خانه خالی مخصوصں جستجو تایپ شود سپسں نشانی سایت دلخواه را وارد نماید و اینترکند، در این صورت مثالرکوردهایی ظاهر خواهد شد که سایتهای پیوند شده به سایتی خاص را واجد هستند برایwww.irandoc.ac.ir هستند و آنرا در صفحه خانگی خود گنجانده اند و به آن پیوند شده اند، باید بهصورت زیر عمل نمود. link: www.irandoc.ac.ir جستجوی سایت های مشابه از طریق گوگل می توان سایتهای مشابه به یک سایت را بازیابی نمود. برای این منظور ابتدا باید واژه related بعل از آن نشانه دونقطه را بدون فاصله درخانه خالی محل جستجو تایپ کرد.سپس نشانی سایت را وارد و اینتر نمود، یا روی عبارت جستجوی گوگل کلیک نمود. مثلا اگرمحققی به دنبال نشانی سایت هایی باشد که مرتبط به آدرس ” هستند، باید به صورت زیر عمل کند.

marshall.breeding.com g

بازیابی معنای واژه از طریق گوگل از طریق گوگل امکان مطابقت واژه با واژهنامه وجود دارد. وقتی واژه یا واژههایی مورد جستجو قرارمیگیرند، انجام جستجو و بازیابی اطلاعات، همان واژه یا واژهها یا عبارت در زیرخانه اگر محقق روی آن کلیک کند، صفحه جستجو به طور خودکار به سایت وب www.dictionary.com

وصل می شود و معنای واژه را بازیابی می کند. اگر واژهای درخانه خالی محل جستجو غلط تایپشود گوگل به طور خودکار شکل درست واژه را پیشنهاد میکند و میپرسد که آیا شما منظورتان همین است؟

اگر بعد از آن واژه، علامت ستاره (“)، گذاشته شود گوگل، با همان صورت جستجو می کند که ممکن است رکوردی بازیابی شود. اما زیر منوی جستجو شکل کامل واژه را در زیر خانه جستجو ظاهر میکند و سوال می کند که آیا منظور شما همین است؟ اگر چنین باشد می توان واژه را کامل کرد و یا روی آن قسمت کلیک کرد تا آن را جستجو کند. اگر واژه خیلی کلی باشد، نزدیک ترین حالت را می آورد و بعد جلوی آن مینویسد More یعنی مشابههای دیگری هم وجود دارند که میتوان آنها راهم دید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.