کاربرد استفاده از نشانه های نقطه(.) و ویرگول(،)

0

کاربرد استفاده از نشانه های نقطه(.) و ویرگول(،)

اگر این نشان در جای خود قرار نگیرد، معنی و مفهوم را به کلی عوض نموده و یا جای مثبت و منفی را به صبر نحوی تغییر می دهد که منظور نظر نویسنده باژگونه به خواننده منتقل گردد. این نشان بیشتر برای تصحیج متون قدیمی به کار برده میشود. با استفاده از این نشان گفته های جدی تبدیل به طنز و کنایه می شود، مانند: تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه همین لباس زیباست نشان آدمیت که با تحریف و تغییر محل سرکج به صورت زیر در می آید :تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه، همین لباس زیباست نشان آدمیت.

موارد استفاده از نقطه در جمله نشانه درنگ متوسط – توقف متوسط – مکث متوسط این علامت در زبان فرانسه .Le Point Virgule U در زبان انگلیسی معادل واژه Semicolon آوره شده است. این نشان توقفی کوتاه است، از توقف درنگ (،) بلندتر و از توقف یک نقطه (.) کوتاهتر است.

در پایان جمله های زنجیری و مرتبطی قرار میگیرد که برای بیان یک فکر، پشت سر هم واقع شده اند.

عبید زاکانی دانشمند وارسته ای بود؛ ولی چون حاکم زمان مناسب نبود،

موارد استفاده:.حرف خود را در قالب شوخی و مزاح می گفت  در موقعی که جمله تمام شده و مطلب هنوز ناتمام است.

«میزان کارم امروز بیشتر از دیروز بود؛ به طوری که از خستگی قدرت ایستادن ندارم.»

– میان دو جمله ساده که از لحاظ مفهوم با هم تناقضی داشته باشند، به جای حرف ربط قرار میگیرد، مانند:

مال از بهر آسایش عمر است؛ نه عمر از بهر گردآوردن مال

– میان دو جمله ساده که تا حدی به هم بستگی داشته باشند، به جای حرف عطف به کار میرود . .نگران نباشی؛ به زودی خواهد آمد

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.