کاربرد و فایده دستورالعمل در امر مستندسازی

0

توصیه می شود که کلیه دستورالعملها و یا روشهای مدون سازمان در مجموعه یا مجموعه هایی که براساسی واحدهای مختلف سازمانی طبقه بندی گردیده اند، نگهداری تکثیر و در صورت لزوم در اختیار مسئولان ذیربط قرار گیرد. اختصاصی شماره براساس در این فصل واژه دستور العمل تجزیه شده است. سپس واژه های تشکیل دھنل مہ جداگانه معنا و در مفهوم کلی بیان گردیده اند. واژه آییننامه که به گونهای مترادف با دستورالعمل است، تفسیر و از دیدگاه های حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس درباره کاربرد و فایده دستورالعمل صحبت شده و به ویژه در امر مستندسازی که امروزه به صورت یک لزوم قانونی در آمده است، توضیحات کافی ارائه گردیده و مستندات قانونی آن در این فصل آمده است. در مورد انواع دستورالعمل اعم از دستورالعملهای قانونی، اداری و فنی توضیحات لازم ارائه گردیده و همچنین پیرامون شکلهای مختلف دستورالعمل بحث شده است. بعد از بیان ارکان دستورالعمل، شیوه تهیه دستورالعمل به همراه مراحل تنظیم آن به طور کاربردی بیان شده است. به همراه این فصلی، فرم استاندارد دستورالعملی (به صورت پیشنهادی) ارائه گردیده است. البته نحوه تکمیل فرم در اینجا نیز قید شده است.

پرسشهایی برای تمرین و بحث

۳- روش چیست؟ لطفا شرح  دهید

آییننامه چیست؟ –

۵- انواع دستورالعمل را نام ببرید و پیرامون هر کدام توضیح مختصری دهید.

۶- کاربرد و فایده دستورالعمل در امر مستندسازی را بیان نمایید.

۷- مراحل تنظیم دستورالعمل را نام برده و پیرامون هر کدام به اختصار توضیح دهید.

مبانی قانونی مستندسازی را بیان نمایید.

تمرین

۱ – نامه ای به شهرداری محل سکونت خود نوشته و تقاضا کنید که نسبت به رفع مزاحمت از زمین بلاصاحب که تبدیل به زباله دانی شده است؛ اقدام نمایند.

۲ – نامه ای به اداره برق مرقوم داشته و تقاضا نمایید که نسبت به تعمیر و روشن نمودن لامپهای خیابان محل سکونت شما اقدام نمایند.

– تمرین در کلاس

۱ – با توجه به زمان و موقعیت کلاسی، چند نامه مطرح و به همان شیوه قبلی مورد بررسی قرار می گیرد.

۲- تکلیف جدید برای جلسه بعد به شرکت کنندگان داده می شود. می شود.

وقت کلاس برای انجام تمرین اختصاص داده می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.