کنترل و نظارت بر طرح های کشاورزی

0

کنترل و نظارت بر طرح های کشاورزی:

احیای مناطق و گسترش اراضی کشاورزی تاثیرات خود را در روی زمین آشکار می کند . در طرحهای بیابان زایی عدم تحرک شن های روان و وجود سبزینگی در آنهاحاکی از موفقیت طرح دارد. احداث یک شبکه آبیاری باعث گسترش سطح و بالا بردن کیفیت مزارع می  شود وآثار آن به

خوبی در تصاویر ماهواره ای  کاملا آشکارمی باشد.[ ٧]

۶-٢۴-ارزیابی استعداد اراضی:در بسیاری ازبرنامه های توسعه اراضی کشاورزی که نواحی مخالفی را پوشش می دهند ابتدا باید شواهد لازم برای برنامه ریزی فراهم شود.نقشه طبقه بندی اراضی ،یکی از مدارک  اصلی برای رسیدن به این هدف می باشد.این نقشه ویژه برای برنامه ریزی کشاورزی مناسب است ؛زیرا اطلاعات شفافی را در رابطه با استعداد خاک نواحی مختلف ارایه می دهد.[ ٣]

  نتیجه گیری

لازمه دستیابی به توسعه پایدار وبرنامه ریزی صحیح ، شناخت محیط و عوامل مؤثر بر آن است . افزایش جمعیت و رشد فزاینده شهر ها  مناطق مسکونی و توسعه صنعتی، اراضی کشاورزی زیادی را تخریب و از چرخه تولید خارج میکند، بنابراین لازم است منابع و مناطق جدید شناسایی شده و به عرصه تولید اختصاص یابد. شناخت بسیاری از منابع نظیر خاک، آب ، معدن و پوشش گیاهی و پایش پدیده های زیانباری مانند سیلابها، بیابان زایی، فرسایش آبی و بادی، حرکت تپه هایشنی،شوری آب وخاک،تخریب جنگل ها و مراتع ، لازمه دستیابی به توسعه پایدار است . فن آوری دورسنجی از جمله  ابزارهای نوینی است که دست یابی و استخراج اطلاعات پایه برای مدیریت مـنابع زمین را در راستای توسعه پایدار میسر می سازد. با اسـتفاده از فناوری سنجش از دورمیتوان با هزینه و زمان کمتر، طیف وسیعی از  پروژه ها را در سطح جهانی، منطقه ای ملی، استانی و محلی به نتیجه رساند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.