مرور رده

دانلود مقاله

دانلود مقاله ارزیابی تغییرات فشار آب منفذی هسته ی سد خاکی شیرین دره (طی دوران بهره برداری)

سال انتشار: ۱۳۹۴محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدیتعداد صفحات: ۱۰نویسنده(ها):آرش ایمانی فولادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنانمحمدحسین ایمانی…

دانلود مقاله ارزیابی حس تعلق به مکان وجایگاه مولفه تجربه درایجادحس تعلق به مکان در مراکز درمانی…

سال انتشار: ۱۳۹۴محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدیتعداد صفحات: ۹نویسنده(ها):فخرالسادات طباطبایی – دانشجوی کارشناسی ارشدامین حبیبی – دکترای معماری چکیده:آنچه در تعبیر فضا به یک مکان ،نقش…

دانلود مقاله ارزیابی عملکرد ایمنی معابر شهری و سناریوهای بهبود عرضه با استفاده از روش تخمینی پیش…

سال انتشار: ۱۳۹۴محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدیتعداد صفحات: ۱۳نویسنده(ها):محمدهادی منصوریان فر – کارشناس ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل ونقل، دانشگاه اصفهانحسین حق شناس – استادیار و عضو…

دانلود مقاله ارزیابی و مقایسه تست اولتراسونیک و آزمایش مقاومت فشاری بتن

سال انتشار: ۱۳۹۴محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدیتعداد صفحات: ۹نویسنده(ها):احسان کابوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرودوحیدرضا کلات جاری – دانشیار دانشگاه…

دانلود مقاله ارزیابی وضعیت چیدمان عناصر تسهیلات ترافیکی مجاور معابر شریانی شهری در تسهیل تخلیه و…

سال انتشار: ۱۳۹۴محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدیتعداد صفحات: ۱۶نویسنده(ها):محمد احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پدافند غیر عامل گرایش طراحی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهرانمهدی مدیری –…

دانلود مقاله استفاده از مصالح بازیافتی در بتن روسازی فرودگاه

سال انتشار: ۱۳۹۴محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدیتعداد صفحات: ۷نویسنده(ها):وحید آین – استادیار دانشکده عمران دانشگاه آزاد واحد اهرحسام الدین شهرآزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه…