Browsing Category

مطالب

دانلود مقاله بررسی تطبیقی رویکرد مضمونی ادبیات پایداری در ایران و فلسطین

مقاله بررسی تطبیقی رویکرد مضمونی ادبیات پایداری در ایران و فلسطین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بهارستان سخن (ادبیات فارسی) از صفحه ۵۵ تا ۷۶ منتشر شده است.نام:…

دانلود مقاله بررسی تطبیقی جایگاه آرمانی وطن نزد شعرای مهجر شمال و مهجر جنوب

مقاله بررسی تطبیقی جایگاه آرمانی وطن نزد شعرای مهجر شمال و مهجر جنوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بهارستان سخن (ادبیات فارسی) از صفحه ۲۳ تا ۵۴ منتشر شده است.نام:…

دانلود مقاله اسلوب و مقاصد بکارگیری تمثیل در دیوان حسان العجم

مقاله اسلوب و مقاصد بکارگیری تمثیل در دیوان حسان العجم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بهارستان سخن (ادبیات فارسی) از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.نام: اسلوب و مقاصد…

دانلود مقاله هنجارگریزی معنایی، خصیصه سبکی کلیم کاشانی

مقاله هنجارگریزی معنایی، خصیصه سبکی کلیم کاشانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بهارستان سخن (ادبیات فارسی) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۴ منتشر شده است.نام: هنجارگریزی معنایی،…

دانلود مقاله تعیین رابطه تمایز یافتگی خود، هوش هیجانی و رضایت زناشویی درمراکز مشاوره شهر شاهرود…

مقاله تعیین رابطه تمایز یافتگی خود، هوش هیجانی و رضایت زناشویی درمراکز مشاوره شهر شاهرود (ترنم، صبا، روزبه، بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱…

دانلود مقاله مشارکت اجتماعی زنان و تاثیر آن بر رفاه خانواده (مطالعه موردی: منطقه ۹ شهر تهران)

مقاله مشارکت اجتماعی زنان و تاثیر آن بر رفاه خانواده (مطالعه موردی: منطقه ۹ شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۳۳ تا ۶۲ منتشر شده…

دانلود مقاله رابطه بین سبک های دلبستگی، تعهد زناشویی و رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه…

مقاله رابطه بین سبک های دلبستگی، تعهد زناشویی و رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه علامه طباطبایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زن و مطالعات خانواده از…

دانلود مقاله موانع، چالش ها و فواید آموزش فراگیر دانش آموزان دیرآموز از دید مدیران مدارس

مقاله موانع، چالش ها و فواید آموزش فراگیر دانش آموزان دیرآموز از دید مدیران مدارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در علوم رفتاری از صفحه ۹ تا ۲۱ منتشر شده است.نام:…

دانلود مقاله نگاهی جرم شناختی به تاثیر تغییر جنسیت در کانون خانواده از منظر فقه و حقوق کیفری

مقاله نگاهی جرم شناختی به تاثیر تغییر جنسیت در کانون خانواده از منظر فقه و حقوق کیفری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۸۳ تا ۱۰۳ منتشر شده…