مرور رده

مطالب

دانلود مقاله بررسی مقایسه ای یادگیری حرکتی صریح و ضمنی دست غالب و غیر غالب در جوانان

مقاله بررسی مقایسه ای یادگیری حرکتی صریح و ضمنی دست غالب و غیر غالب در جوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۷ منتشر شده است.نام:…

دانلود مقاله ارزیابی کمیت و ماهیت افشای اطلاعات حسابداری زیست محیطی و اجتماعی در ایران

مقاله ارزیابی کمیت و ماهیت افشای اطلاعات حسابداری زیست محیطی و اجتماعی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در بررسیهای حسابداری و حسابرسی از صفحه ۴۳ تا ۶۰ منتشر شده…

دانلود مقاله مقایسه شاخص های اکوستیکی در دختران مبتلا به سندرم داون و دختران طبیعی

مقاله مقایسه شاخص های اکوستیکی در دختران مبتلا به سندرم داون و دختران طبیعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۱۸۹ تا ۱۹۵ منتشر شده است.نام:…

دانلود مقاله حذف آلاینده فرم آلدئید گازی در هوا توسط خاکستر استخوان اصلاح شده

مقاله حذف آلاینده فرم آلدئید گازی در هوا توسط خاکستر استخوان اصلاح شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۸ منتشر شده است.نام: حذف…

دانلود مقاله بررسی تاثیر طول دوره تصدی حسابرسی بر خطای سود پیش بینی شده در شرکت های پذیرفته شده در…

مقاله بررسی تاثیر طول دوره تصدی حسابرسی بر خطای سود پیش بینی شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در بررسیهای حسابداری و…

دانلود مقاله مقایسه میزان دقت سونوگرافی با سی تی اسکن بدون ماده حاجب در تشخیص سنگ های مجاری ادراری

مقاله مقایسه میزان دقت سونوگرافی با سی تی اسکن بدون ماده حاجب در تشخیص سنگ های مجاری ادراری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۲۰۹ تا ۲۱۵…

دانلود مقاله شناسایی و تعیین مقدار اوکراتوکسین A در آرد گندم کارخانه های آرد شهر اهواز با استفاده از…

مقاله شناسایی و تعیین مقدار اوکراتوکسین A در آرد گندم کارخانه های آرد شهر اهواز با استفاده از HPLC که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۲۱۷ تا…

دانلود مقاله بررسی فرضیه گام تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران با رویکردی مبتنی بر آزمون نسبت…

مقاله بررسی فرضیه گام تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران با رویکردی مبتنی بر آزمون نسبت واریانس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در بررسیهای حسابداری و حسابرسی از صفحه ۷۹ تا…

دانلود مقاله محافظه کاری و کاهش خطر سقوط قیمت سهم

مقاله محافظه کاری و کاهش خطر سقوط قیمت سهم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در بررسیهای حسابداری و حسابرسی از صفحه ۹۹ تا ۱۱۸ منتشر شده است.نام: محافظه کاری و کاهش خطر سقوط…

دانلود مقاله ارزیابی تطبیقی سودمندی اطلاعات سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با هزینه یابی سنتی در…

مقاله ارزیابی تطبیقی سودمندی اطلاعات سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با هزینه یابی سنتی در بانکداری الکترونیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در بررسیهای حسابداری و…