مرور رده

دانلود مقاله

دانلود مقاله تنوع ژنتیکی ژن دی هیدرو پتروات سنتاز پلاسمودیوم ویواکس در استان هرمزگان

مقاله تنوع ژنتیکی ژن دی هیدرو پتروات سنتاز پلاسمودیوم ویواکس در استان هرمزگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۶ تا ۱۰…

دانلود مقاله فراتحلیل اثربخشی دارو درمانی بر میزان نشانه های اختلال وسواسی – اجباری: (ایران…

مقاله فراتحلیل اثربخشی دارو درمانی بر میزان نشانه های اختلال وسواسی – اجباری: (ایران ۱۳۸۹-۱۳۷۹) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات علوم رفتاری از صفحه ۱۴۴ تا ۱۵۳ منتشر…

دانلود مقاله بررسی رابطه بین سبک های رهبری (بر اساس نظریه لیکرت) مدیران مدارس با رضایت شغلی دبیران…

مقاله بررسی رابطه بین سبک های رهبری (بر اساس نظریه لیکرت) مدیران مدارس با رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهرستان پارس آباد در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱…

دانلود مقاله تاثیر هزینه های نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های بورسی

مقاله تاثیر هزینه های نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های بورسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در بررسیهای حسابداری و حسابرسی از صفحه ۲۱ تا ۴۲…

دانلود مقاله بررسی مقایسه ای یادگیری حرکتی صریح و ضمنی دست غالب و غیر غالب در جوانان

مقاله بررسی مقایسه ای یادگیری حرکتی صریح و ضمنی دست غالب و غیر غالب در جوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۷ منتشر شده است.نام:…

دانلود مقاله ارزیابی کمیت و ماهیت افشای اطلاعات حسابداری زیست محیطی و اجتماعی در ایران

مقاله ارزیابی کمیت و ماهیت افشای اطلاعات حسابداری زیست محیطی و اجتماعی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در بررسیهای حسابداری و حسابرسی از صفحه ۴۳ تا ۶۰ منتشر شده…

دانلود مقاله مقایسه شاخص های اکوستیکی در دختران مبتلا به سندرم داون و دختران طبیعی

مقاله مقایسه شاخص های اکوستیکی در دختران مبتلا به سندرم داون و دختران طبیعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۱۸۹ تا ۱۹۵ منتشر شده است.نام:…

دانلود مقاله حذف آلاینده فرم آلدئید گازی در هوا توسط خاکستر استخوان اصلاح شده

مقاله حذف آلاینده فرم آلدئید گازی در هوا توسط خاکستر استخوان اصلاح شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۸ منتشر شده است.نام: حذف…