نقد و بررسی کامل مقاله Dying in a Leadership Vacuum

دلیلی که من را وادار به نقد و بررسی مقاله "Dying in a Leadership Vacuum" می‌کند، اهمیت اجتماعی و سیاسی محتوای این مقاله است. مقاله‌ای که با عنوانی چندکلمه‌ای مثل "Dying in a Leadership Vacuum" منتشر می‌شود، نه تنها ترجمه‌ای از وضعیت فعلی

نقد و بررسی کامل مقاله The proximal origin of SARS-CoV-2

با احترام، من به عنوان یک منتقد مقاله، مقاله "The proximal origin of SARS-CoV-2" را می‌خواهم نقد و بررسی کنم زیرا مبحثی است که تأثیر ویژه‌ای بر جهان داشته و همچنین تحقیقات بسیاری را به خود جلب کرده است. این مقاله به دنبال شناخت منشأ نزدیک

مثالهایی در به کاربردن نشانه ها در زبان پارسی

مثالهایی در به کاربردن نشانه ها در زبان پارسی : – عطف بیان با علامت مکث از جمله جدا می شود، مانند: – تهران، مرکز ایران، شهر زیبایی است. – به جای کاربرد «واو» عطف مکرر از نشان مکبث استفاده می شود، مانند: – فرید، امیرعباسی، آرش،…

کاربرد استفاده از نشانه های نقطه(.) و ویرگول(،)

کاربرد استفاده از نشانه های نقطه(.) و ویرگول(،) اگر این نشان در جای خود قرار نگیرد، معنی و مفهوم را به کلی عوض نموده و یا جای مثبت و منفی را به صبر نحوی تغییر می دهد که منظور نظر نویسنده باژگونه به خواننده منتقل گردد. این نشان بیشتر برای…

چند ستاره و موارد استفاده از آن

انواع نشانه گذاری در متن طبق ماده ۱۱۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۹۹/۹/۱ (کلیه اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است و………) کلیه اموال غیرمنقول در اختیار وزارتخانهها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است. بنابراین…

نحوه عمل با علامت نگارشی سه ستاره

به منظور احتراز از تکرار مطالبی که پیش تر در کتاب یا نوشته درج گردیده است، نویسنده از نشانه موازی هم استفاده می کند. بدین ترتیب که با قید این نشانه، به خواننده توجه می دهد که مطلب مورد نظر در صفحات پیشین درج شده که به آن مراجعه کند. پیش…

شرح علامت سه ستاره، علامت مناسب برای تغییر روال نوشته

در اینجا خواننده با مشاهده علامت سه ستاره، آماده دریافت مطلبی خواهد بود که از نوع و جنس مطالب قبلی نیست. – مراقبت کفایت منطقی اجزا در نوشته: در این مرحله نوشته نخست از نظر نویسنده وبعد از دیدگاه خواننده مورد بررسی قرار می گیرد. در بادی…