نقد و بررسی کامل مقاله It Is Time to Address Airborne Transmission of Coronavirus Disease 2019…

دلیلی که ممکن است بخواهم مقاله "It Is Time to Address Airborne Transmission of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)" را نقد و بررسی کنم، به دلایل زیر مرتبط باشد: موضوع حیاتی: این مقاله دربارهٔ انتقال هوایی بیماری کووید-۱۹، یعنی شیوع

نقد و بررسی کامل مقاله A mountable toilet system for personalized health monitoring via the analysis…

من می‌خواهم مقاله "A Mountable Toilet System for Personalized Health Monitoring via the Analysis of Excreta" را نقد و بررسی کنم، زیرا این موضوع به طور غیرمعمول و جدیدی به نظر می‌رسد و به چالش‌های علمی و فنی مرتبط با تشخیص و پایش سلامتی

نقد و بررسی کامل مقاله Phosphine gas in the cloud decks of Venus

در نقد و بررسی مقاله "Phosphine gas in the cloud decks of Venus" دلایل متعددی می‌تواند وجود داشته باشد که از جمله می‌توان به اهمیت علمی و تاثیرگذاری این مقاله بر فهم ما از شرایط محیطی سیاره ونوس اشاره کرد. به عنوان یک منتقد، دلایل زیر

نقد و بررسی کامل مقاله Dying in a Leadership Vacuum

دلیلی که من را وادار به نقد و بررسی مقاله "Dying in a Leadership Vacuum" می‌کند، اهمیت اجتماعی و سیاسی محتوای این مقاله است. مقاله‌ای که با عنوانی چندکلمه‌ای مثل "Dying in a Leadership Vacuum" منتشر می‌شود، نه تنها ترجمه‌ای از وضعیت فعلی

نقد و بررسی کامل مقاله The proximal origin of SARS-CoV-2

با احترام، من به عنوان یک منتقد مقاله، مقاله "The proximal origin of SARS-CoV-2" را می‌خواهم نقد و بررسی کنم زیرا مبحثی است که تأثیر ویژه‌ای بر جهان داشته و همچنین تحقیقات بسیاری را به خود جلب کرده است. این مقاله به دنبال شناخت منشأ نزدیک

مثالهایی در به کاربردن نشانه ها در زبان پارسی

مثالهایی در به کاربردن نشانه ها در زبان پارسی : – عطف بیان با علامت مکث از جمله جدا می شود، مانند: – تهران، مرکز ایران، شهر زیبایی است. – به جای کاربرد «واو» عطف مکرر از نشان مکبث استفاده می شود، مانند: – فرید، امیرعباسی، آرش،…