مرور رده

مطالب

فاکتورهای مهم در گسترش اراضی کشاورزی

گسترش اراضی کشاورزی: تقاضای روز افزون محصولات کشاورزی ایجاب می کند که محدوده های کشت گسترش پیدا کند و این نیاز به بررسی مناطق مختلف می باشد و مناطقی راکه باکمترین هزینه ،زمین محیا و آماده کشت می شود،انتخاب…

بررسی و ارزیابی عناصر عالی خاک

برآورد تولید محصول : پیش بینی تولیدات و زراعی به طور دقیق ودر زمان مناسب یک عامل اساسی در تقویت امنیت غذایی کشور و سیستم پخش می باشد.اولین مرحله د ربکارگیری سنجش از دور برای برآورد وسعت زمین تشخیص پوشش محصول توسط…

کنترل و نظارت بر طرح های کشاورزی

کنترل و نظارت بر طرح های کشاورزی: احیای مناطق و گسترش اراضی کشاورزی تاثیرات خود را در روی زمین آشکار می کند . در طرحهای بیابان زایی عدم تحرک شن های روان و وجود سبزینگی در آنهاحاکی از موفقیت طرح دارد. احداث یک شبکه…

بررسی گردشگری شهری به عنوان پیچیده ترین فعالیت فضایی و مکانی انسان در جامعه شهری

 جاذبه های گردشگری گردشگری شهری گردشگری شهری، یکی از مهمترین و پیچیده ترین فعالیت های فضایی و مکانی انسان در جامعه شهری است، به نظر صاحبنظران، جهانگردی شهری یک فرصت بزرگ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای کلانشهرها و…

عوامل مهم در اندازه گیری و احساس زیبایی عماری شهری در دوران معاصر

گردشگری شهری یک عامل تغییر دهنده فضا در مکان ها و زمان های شناخته شده برای هر شهر و کلانشهری محسوب می گردد.در واقع توریسم شهری به عنوان استفاده کننده از فضای شهری یا وزن دهی و تمرکز بر بخشی از فضای شهری می تواند به…

مهمترین عوامل روانی و اجتماعی موثر در احساس زیبایی شناختی افراد

* بسیاری از بناها و شهر های قدیمی که از نظر فرم ظاهری حداکثر در حد متوسط هستند از نظر تاریخی چندان اهمیتی ندارند به نظر ما زیبا به نظر می رسند پیتر اسمیت این واقعیت راچنین تفسیر می کند انسان که به فانی بودن خویش…

المان ها و مبلمان های موجود در فضای شهری پوتراجایا

المان ها و مبلمان های موجود در فضای شهری پوتراجایا -۱ نشانه ۷۸ متری میدان مرکزی مرکو تاندا یادآور تولد شهر پوتراجایا است. سه ضلع حجم مخروطی مرکز یادآور سه اصل طراحی شهر، خدا، انسان و طبیعت است. تکنولوژی بالا و…

ارائـه راهـکارهای زیبا سازی و ساماندهی فضاهای شهری بر مبنای هویت و تاریخ شهر

نتیجـه گیـری با توجه به مباحث بیان شده در حوزه ساماندهی و زیبا سازی فضاهای عمومی و تاثیر آن بر توسعه گردشگری شهری، باید بیان کرد صنعت گردشگری در حوزه شهری یک صنعت نوپا می باشد در حوزه مدیریت اجرایی شهرها باید تأکید…

بررسی روشهای موثر در حذف رسوبات

استان گیلان در زمره رسوب خیزترین مناطق در دنیا به شمار میرود. به گونه ای که دبی ویژه رسوب برای حوزه آبریز پلرودبراورد شده است . سد مخزنی پلرود از نوع خاکی بوده و برروی رودخانه پلرود در استان گیلان احداث …. این سد در…

معیاری جهت ارزیابی فلاشینگ موفق بر مبنای مفهوم ظرفیت پایدار

اگر  ١ < SBR  میتوان انتظار داشت که تعادل رسوبات برقرار شده بنابراین فلاشینگ نقشی تعیین کننده در تخلیه رسوبات مخزن خواهد داشت معیاری جهت ارزیابی فلاشینگ موفق بر مبنای مفهوم ظرفیت پایدار ظرفیت پایدار مخزن به عنوان…